Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt konsumencki, którego efektem jest wyłanianie każdego roku najpopularniejszych produktów i marek w swoich kategoriach. Zakrojony na skalę ogólnopolski plebiscyt przynosi producentom i dystrybutorom towarów oraz usługodawcom odpowiedź na pytanie: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze? 

Taki tytuł w roku 2013, otrzymała nasza firma.


Copyright © Lady Kama