Polityka Prywatności

 

 1. Administratorem danych jest Lady Kama Anna Miszczak Sp.j. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Brużyca 48/52, NIP: 7321924177, REGON: 472919499, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000254460, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupującego.

 3. Sprzedawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Kupujący posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy tylko takie dane jak: imię,nazwisko / nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres na fakturze, adres dostawy.

 4. Dane osobowe przetwarzane są:

  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ustawy o ochronie danych osobowych,

  b. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji złożonych zamówień na wyroby,

  c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: firma@ladykama.pl.

 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Kupującego po dokonanej transakcji kupna lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 8. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 9. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Ochrony Prywatności serwisu, na które

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 


Copyright © Lady Kama