W 2020 roku zrealizowaliśmy następujące projekty:


Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.Firma Lady Kama Sp.j. realizuje projekt pt „Dotacja na kapitał obrotowy dla Lady Kama Anna Miszczak Sp.jawna”w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem dofinansowania była pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 224.021,04 zł.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w firmie Lady Kama Sp.j.
logo


Opis zakresu projektu:
Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 49,83 MWh na dachu budynku produkcyjnego LADY KAMA SP.JAWNA


Wartość ogólna zadania:  160.000 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania: 160.000 zł w formie pożyczki

www.zainwestujwekologie.pl

 


Copyright © Lady Kama