Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Firma LADY KAMA Sp.J. Karol Miszczak zrealizowała projekt w2012 r. pt.:
 „Podniesienie konkurencyjności firmy LADY KAMA Sp.J. Karol Miszczak
przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji”.


 

Całkowita wartość projektu brutto:

3 271 800,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1 274 977,90 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa

224 996,10 PLN

Łączny wkład firmy:

1 771 826,00 PLN

 

Przedmiotem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup nowych maszyn (40 szt.) niezbędnych do wprowadzenia innowacyjnego procesu produkcyjnego.
Cele operacyjne:

  1. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie służące rozwojowi oferty.

  2. Wdrożenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na optymalne dostosowanie produktów do potrzeb klienta, przy jednoczesnym zachowaniu stałych cen i skróceniu czasu realizacji zamówienia.

  3. Wprowadzenie nowych wyrobów w konkurencyjnych cenach przy zachowaniu zasady minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
Copyright © Lady Kama